Uwaga!

Strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 „Ostoja Wigierska” - LIFE11 NAT/PL/431

Kalendarium

Kalendarium dla projektu Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze

Natura 2000 „Ostoja Wigierska” (LIFE11 NAT/PL/431)

2017


2017-11-15-16 - w Augustowie odbyła się międzynarodowa konferencja szkoleniowa dotycząca wymiany doświadczeń, dobrych praktyk i technologii w zakresie ochrony obszarów podmokłych, współfinansowana ze środków Funduszy Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”. Uczestniczyło w niej, m.in., czterech pracowników Wigierskiego Parku Narodowego, z których dwoje wygłosiło referaty: dr Anna Krzysztofiak – „Monitoring gatunków zwierząt, związanych ze środowiskami podmokłymi Wigierskiego Parku Narodowego, na przykładzie motyli i płazów” oraz dr Lech Krzysztofiak – „Czynna ochrona zagrożonych gatunków roślin i zwierząt związanych ze środowiskami podmokłymi Wigierskiego Parku Narodowego”. W obu referatach przedstawiono m.in. rezultaty realizacji projektu „Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 Ostoja Wigierska” LIFE11 NAT/PL/000431, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2017-11-15-16 - odbyło się spotkanie całego Zespołu Zarządzającego Projektem z Monitorem projektu - dr Stanisławem Tworkiem więcej

2017-10-28 - odbyły się ostatnie warsztaty realizowane w ramach projektu LIFE. Warsztaty skierowane były do nauczycieli więcej

2017-08-21 - odbyły się warsztaty dla społeczności lokalnej. W warsztatach wzięła udział 33-osobowa grupa osób, głównie mieszkańców obszaru Parku, jego otuliny i najbliższych okolic więcej

2017-09-25-27 - odbyła się w Gawrych Rudzie konferencja naukowa pt. Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 „Ostoja Wigierska” – doświadczenia i perspektywy więcej

2017-07-25-28 - odbyły się zajęcia z cyklu Letnia Akademia Przyrody. W zajęciach wzięło udział 32 dzieci wraz z opiekunami. Zajęcia odbywały się w Ośrodku Edukacji Środowiskowej na Słupiu więcej

2017-05-19 - we współpracy z Wiejsiejskim Parkiem Regionalnym na Litwie odbyły się warsztaty szkoleniowe dla przewodników turystycznych. W warsztatach uczestniczyło 30 osób więcej

2017-04-24-27 - odbyła się wizyta studyjna w Estonii więcej

2017-02-21 – zakończenie i odbiór prac związanych z realizacją rozszerzonego zakresu działania C6 „Budowa kładek”, polegającego na przebudowie platformy widokowej zlokalizowanej nad Sucharem IV.

2017-01-24-27 - odbyły się zajęcia z cyklu Zimowa Akademia Przyrody. W zajęciach wzięło udział 38 dzieci wraz z opiekunami więcej

2016

2016-12-12 - rozstrzygnięto przetarg na przebudowę platformy widokowej, zlokalizowanej nad Sucharem IV, w związku z realizacją rozszerzonego zakresu działania „Budowa kładek”. Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę Budownictwo Przyrodnicze DANBUD Aleksander Daniłowicz.

2016-11-14 - rozpoczęto prace związane z przebudową platformy widokowej, zlokalizowanej nad zbiornikiem dystroficznych Suchar IV. Celem tych prac jest ochrona pła torfowcowego przed presją turystyczną. Prace polegają na odsunięciu platformy od pła torfowcowego w kierunku brzegu mineralnego, jej przebudowę (m.in. zlikwidowanie zadaszenia) oraz wymiana materiału, z którego była zbudowana - drewno, na bardziej trwały - hanit.

2016-10-22 - warsztaty dla nauczycieli szkół podstawowych „Eksperymenty przyrodnicze w praktyce” więcej

2016-08-23 - komisyjnie odebrany został IV etap prac związanych z Zadaniem C.3. Usuwanie niecierpka gruczołowatego. Zabiegi prowadzono na powierzchni ponad 50 ha, na działkach zlokalizowanych wzdłuż Czarnej Hańczy i Wiatrołuży, nad brzegami jezior Wigry (w zachodniej jego części) oraz Czarne k. Bryzgla oraz na Półwyspie Klasztornym i na wschód od niego. Dotychczasowe efekty przeprowadzonych zabiegów wskazują, że uda się ograniczyć wielkość populacji tego gatunku zgodnie z założeniami projektu.

2016-07-25-28 - w Ośrodku Edukacji Środowiskowej WPN nad Zatoką Słupiańską odbyły się kolejne zajęcia z cyklu Letniej Akademii Przyrody więcej

2016-05-21 - dla rolników i mieszkańców z terenu Ostoi Wigierskiej i WPN przeprowadzono warsztaty pt. „Inwazyjne, obce gatunki roślin” więcej

2016-05-20 - odbyły się warsztaty szkoleniowe dla przewodników turystycznych, w których uczestniczyli przewodnicy turystyczni, nauczyciele, pracownicy informacji turystycznej, przedstawiciele branży turystycznej, właściciele hoteli oraz kwater agroturystycznych oraz pracownicy Suwalskiego Parku Krajobrazowego i Wigierskiego Parku Narodowego (razem 30 osób). Więcej

2016-05-14 - zorganizowane zostały warsztaty dla nauczycieli pt. „Po co w lesie jest martwe drewno”, w których udział wzięło 30 osób więcej

2016-02-02-05 - odbyły się kolejne zajęcia z cyklu Zimowej Akademii Przyrody (Zadanie E.7. Organizacja zajęć edukacyjnych). W zajęciach uczestniczyły dzieci i młodzież oraz ich opiekunowie. Łącznie wzięło w nich udział 35 uczestników więcej

 

2015

2015-11-13 - warsztaty dla nauczycieli z zakresu ochrony ptaków więcej

2015-09-26 - warsztaty skierowane do przewodników turystycznych i osób związanych z turystyką więcej

2015-08-25 - komisyjnie odebrany został III etap prac związanych z Zadaniem C.3. Usuwanie niecierpka gruczołowatego. Zabiegi prowadzono na powierzchni prawie 50 ha, na działkach zlokalizowanych wzdłuż Czarnej Hańczy i Wiatrołuży, nad brzegami jezior Wigry (w zachodniej jego części) oraz Czarne k. Bryzgla oraz na Półwyspie Klasztornym i na wschód od niego. Dotychczasowe efekty przeprowadzonych zabiegów wskazują, że uda się ograniczyć wielkość populacji tego gatunku zgodnie z założeniami projektu

2015-08-8 - zorganizowane zostały kolejne warsztaty dla rolników i mieszkańców obszaru Ostoi Wigierskiej poświęcone  ochronie pszczół więcej

2015-07-28-31 oraz 3-4-08 - w Ośrodku Edukacji Środowiskowej WPN nad Zatoką Słupiańską odbyły się kolejne zajęcia z cyklu Letniej Akademii Przyrody więcej

2015-07-23-24 - odbyła się kolejna wizyta monitorująca więcej

2015-07-6 - zakończony został I etap audytu zewnętrznego projektu (Zadanie F.4), wykonywany przez konsorcjum: AuditLab Sp. z o. o. z Opola oraz DPC A. Danylczenko i Spółka Sp. J. z Opola. Na podstawie przeprowadzonej kontroli finansowej stwierdzono, że dokumentacja projektu nr LIFE11 NAT/PL/000431 odzwierciedla w sposób prawdziwy i rzetelny przychody i koszty poniesione przez Wigierski Park Narodowy w związku z realizacją projektu, zgodnie z programem LIFE, postanowieniami wspólnymi, zasadami rachunkowości i przepisami krajowymi.

30 maja – 4 czerwca – wyjazd studyjny do Włoch i Słowenii w ramach tworzenia sieci z innymi projektami, w którym uczestniczyło 5 pracowników WPN więcej

23 maja – obchody Dnia Natura 2000 w Wigierskim Parku Narodowym więcej

23 maja - zorganizowano warsztaty poświęcone inwazyjnym, obcym gatunkom roślin więcej

8 maja - warsztaty dla przewodników turystycznych zorganizowane przez Wigierski Park Narodowy więcej

4-10 maja – wyjazd studyjny 4 pracowników Parku do Portugalii, w ramach tworzenia sieci z innymi projektami więcej

29 kwietnia - podczas prowadzenia monitoringu efektów projektu zaobserwowano duże ilości żab zielonych, wędrujących przepustami w Wiatrołuży do miejsc rozrodu. Poza odcinkiem zabezpieczonym przepustami stwierdzono sporo rozjechanych przez pojazdy żab brunatnych i ropuch szarych

31 marca - zakończono procedurę wyboru wykonawcy audytu zewnętrznego projektu (Zadanie F.4). Wyłoniono najkorzystniejszą ofertę, którą okazała się oferta firmy Audit Lab Sp. z o. o. z Opola.

21 marca - w Muzeum Wigier w Starym Folwarku odbyły się kolejne warsztaty w ramach zadania E.8. więcej

10 marca – podczas monitorowania efektów projektu w Krzywem zaobserwowano traszki grzebieniaste, wędrujące przez niedawno wybudowane przepusty.

20 luty - Wigierski Park Narodowy nawiązał współpracę z Nadleśnictwem Głęboki Bród, które jest współbeneficjentem projektu Czynna Ochrona nizinnych populacji głuszca na terenie Borów Dolnośląskich i Puszczy Augustowskiej (LIFE11 NAT/PL/428) więcej

3-6 luty - w Krzywem odbyła się Zimowa Akademia Przyrody, w której wzięły udział 32 osoby więcej

 

2014

18-21 października - odbyła się kontrola realizacji projektu LIFE11 NAT/PL/000431, w ramach umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej więcej

27 września - zorganizowane zostały kolejne warsztaty dla przewodników turystycznych (Zadanie E.8. Organizacja warsztatów) więcej

25 września - Wigierski Park Narodowy gościł na swoim terenie kilkunastoosobową grupę przedstawicieli projektu: Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze „Pieniny” (LIFE12 NAT/PL/000034) z Pienińskiego Parku Narodowego. W trakcie spotkania omówione zostały problemy i doświadczenia związane z realizacją projektów finansowanych z instrumentu finansowego LIFE oraz nakreślona została platforma współpracy.

25 sierpnia - komisyjnie odebrany został II etap prac związanych z Zadaniem C.3. Usuwanie niecierpka gruczołowatego więcej

22 sierpnia - w ramach Zadania B.1. Zakup gruntu - zakupiono ostatnią z planowanych do wykupu działek więcej

19 sierpnia - w ramach Zadania A.1. Przygotowanie zakupu gruntu rzeczoznawca sporządził ostatnie dwa operaty szacunkowe dla dwóch działek w Leszczewku, o łącznej powierzchni 1,4129 ha, stanowiące podstawę do wyceny wartości gruntów i rozpoczęcia negocjacji cenowych z ich właścicielami.

22-24 lipca - w Ośrodku Edukacji Środowiskowej WPN nad Zatoką Słupiańską odbyły się kolejne zajęcia z cyklu Letniej Akademii Przyrody więcej

4-15 lipca - w ramach Zadania B.1. Zakup gruntu zakupiono cztery działki o łącznej powierzchni 10,7418 ha, co łącznie daje powierzchnię 65,0777 ha wykupionych w ramach projektu gruntów.

10-11 lipca - wizyta monitorująca projekt Komisji Europejskiej więcej

lipiec - ustawione zostały tablice informacyjno-edukacyjne więcej

1 lipca - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej po raz kolejny zorganizował Dzień Informacyjny LIFE więcej

kwiecień-czerwiec - w ramach Zadania A.1. Przygotowanie zakupu gruntu kontynuowane były prace związane z przygotowaniami do wykupów gruntów: sporządzono operaty szacunkowe dla trzech działek o łącznej powierzchni ponad 2 ha, zlokalizowanych w Burdeniszkach, Mikołajewie i Kruszniku.

31 maja - odbyły się warsztaty dla nauczycieli przyrody, biologii, chemii i geografii, wszystkich poziomów kształcenia (Zadanie E.8. Organizacja warsztatów) więcej

27-28 maja - Konferencja w ramach projektu „Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 „Ostoja Wigierska” więcej

maj - rozpoczęto kontynuację Zadania C.3. Usuwanie niecierpka gruczołowatego więcej

8-15 marca - Wyjazd do Hiszpanii w ramach zadania F.2 (tworzenie sieci z innymi projektami LIFE) więcej

 
2013

21 października  – dokonano odbioru prac związanych z budową przepustów dla płazów zlokalizowanych na drodze powiatowej nr 1150B Krzywe – Słupie oraz na drodze powiatowej nr 1153B Okuniowiec – Wiatrołuża w związku z realizacją zadania C5 („Zaprojektowanie i budowa przepustów dla płazów oraz budowa płyt obornikowych i zbiorników na gnojówkę”).

30 września - rozpoczęcie budowy przepustów dla płazów zlokalizowanych na drodze powiatowej nr 1153B Okuniowiec – Wiatrołuża w związku z realizacją zadania C5 („Zaprojektowanie i budowa przepustów dla płazów oraz budowa płyt obornikowych i zbiorników na gnojówkę”).

8 sierpnia - uzyskanie pozwolenia na budowę przepustów dla płazów zlokalizowanych na drodze powiatowej nr 1153B Okuniowiec – Wiatrołuża w związku z realizacją zadania C5 („Zaprojektowanie i budowa przepustów dla płazów oraz budowa płyt obornikowych i zbiorników na gnojówkę”).

12 lipca - rozpoczęcie budowy przepustów dla płazów zlokalizowanych na drodze powiatowej nr 1150B Krzywe – Słupie w związku z realizacją zadania C5 („Zaprojektowanie i budowa przepustów dla płazów oraz budowa płyt obornikowych i zbiorników na gnojówkę”).

11 lipca – dokonano częściowego odbioru robót w związku z realizacją zadania C5 („Zaprojektowanie i budowa przepustów dla płazów oraz budowa płyt obornikowych i zbiorników na gnojówkę”), w postaci zbiornika na gnojówkę i płyty obornikowej w gospodarstwie Pana Tadeusza Topolskiego w Leszczewie.

2 lipca - dokonano częściowego odbioru robót w związku z realizacją zadania C5 („Zaprojektowanie i budowa przepustów dla płazów oraz budowa płyt obornikowych i zbiorników na gnojówkę”), w postaci zbiorników na gnojówkę i płyt obornikowych w gospodarstwach Pana Andrzeja Bartoszewicza i Pana Krzysztofa Dźwilewskiego w Sobolewie.

30 czerwca - Wigierski Park Narodowy gościł grupę botaników podczas sesji terenowej, która odbyła się w ramach 56 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego. W trakcie sesji dwóch pracowników Parku zaprezentowało m.in. zagadnienia związane z realizacją projektu Life+, dotyczące zwalczania niecierpka gruczołowatego

25-26 czerwca - spotkanie z Monitorem projektu - dr Stanisławem Tworkiem. Podczas spotkania, które składało się z dwóch części - kameralnej i terenowej, omówiona została dotychczasowa realizacja projektu, jego stan zaawansowania i napotkane problemy oraz treść pierwszego raportu (Inception Report), który został przesłany do Komisji Europejskiej z końcem czerwca br.

20 czerwca – dokonano częściowego odbioru robót w związku z realizacją zadania C5 („Zaprojektowanie i budowa przepustów dla płazów oraz budowa płyt obornikowych i zbiorników na gnojówkę”), w postaci zbiornika na gnojówkę i płyty obornikowej w gospodarstwie Pana Bogusława Romanowskiego w Sobolewie. Ponadto uzyskano pozwolenie na budowę przepustów dla płazów zlokalizowanych na drodze powiatowej nr 1150B Krzywe – Słupie i rozpoczęcie budowy.

20 czerwca – zatwierdzono projekt budowlany systemu przepustów dla płazów we wsi Krzywe, dzięki czemu uzyskano pozwolenie na budowę

10 czerwca - dokonano częściowego odbioru robót w związku z realizacją zadania C5 („Zaprojektowanie i budowa przepustów dla płazów oraz budowa płyt obornikowych i zbiorników na gnojówkę”), w postaci zbiornika na gnojówkę i płyty obornikowej w gospodarstwie Pana Tadeusza Topolskiego w Leszczewie.

6 czerwca – jak dotąd w ramach zadania „Zakup gruntu” wykupiono łącznie 41,21 ha gruntów od prywatnych właścicieli

15 maja – początek prac związanych z usuwaniem niecierpka gruczołowatego z terenu WPN

29 kwietnia - zawarto umowę pomiędzy Wigierskim Parkiem Narodowym a Przedsiębiorstwem Budownictwa Przyrodniczego DANBUD Aleksander Daniłowicz na „Usuwanie niecierpka gruczołowatego - inwazyjnego gatunku rośliny obcego pochodzenia”

17 kwietnia – dokonano odbioru robót w ramach zadania „Budowa kładek i ogrodzeń na ścieżce edukacyjnej Suchary i szlaku turystycznym wokół Wigier”

12-14 kwietnia - dwóch pracowników Wigierskiego Parku Narodowego wzięło udział w konferencji w Łagowie Lubuskim, zorganizowanej przez Klub Przyrodników i poświęconej zagadnieniom z zakresu ochrony przyrody. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania były tematy związane z utratą różnorodności biologicznej na poziomie gatunkowym, a także możliwości efektywnego przeciwdziałania procesom zaniku i ustępowania gatunków w skali kraju i regionu. Udział w tej konferencji był elementem realizacji Zadania F.2. Tworzenie sieci z innymi projektami.

8 kwietnia – zawarto umowę pomiędzy Wigierskim Parkiem Narodowym a Przedsiębiorstwem Budownictwo Przyrodnicze DANBUD Aleksander Daniłowicz na wykonanie robót budowlanych, polegających na budowie 24 m drewnianej kładki o szerokości 1,5 m oraz oczyszczeniu i wyżwirowaniu terenu na długości 25 m i szerokości 3,0 m. Roboty zostaną zrealizowane na szlaku turystycznym „Wokół Wigier” i stanowić będą technologiczną całość z istniejącymi tam budowlami o identycznej konstrukcji

28 luty – podpisanie umowy na „Wydanie plakatów o inwazyjnych gatunkach roślin obcego pochodzenia” z Drukarnią PETIT Skład - Druk - Oprawa Wojciech Guz i wspólnicy, Spółka Komandytowa
- przeprowadzenie pierwszych warsztatów dla rolników więcej

25 luty – rozstrzygnięcie przetargu na „Wydanie plakatów o inwazyjnych gatunkach roślin obcego pochodzenia”

21 lutego – udział pracowników WPN w „Dniu Informacyjnym LIFE+” w Warszawie więcej

15 lutego - opublikowanie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o postępowaniu przetargowym pn. „Wydanie plakatów o inwazyjnych gatunkach roślin obcego pochodzenia”

6 lutego - opublikowanie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o postępowaniu przetargowym pn. „Usuwanie niecierpka gruczołowatego - inwazyjnego gatunku rośliny obcego pochodzenia” więcej

1 lutego – podpisanie umowy na „Zaprojektowanie i budowę przepustów dla płazów oraz budowę płyt obornikowych i zbiorników na gnojówkę” z wyłonioną w przetargu firmą Budownictwo Przyrodnicze DANBUD z Suwałk

29 stycznia - 1 lutego – przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z cyklu Zimowa Akademia Przyrody, poświęconych biologii bobra i wydry  więcej

29 stycznia – rozstrzygnięcie przetargu na zadanie pn. „Zaprojektowanie i budowa przepustów dla płazów oraz budowa płyt obornikowych i zbiorników na gnojówkę”

29 stycznia - ogłoszenie o przetargu na usługę cateringową na 15 warsztatów szkoleniowych, które będą realizowane w latach 2013 - 2016

25 stycznia - opublikowanie na stronach WPN zaproszenia do składania ofert na usługę cateringową na 15 warsztatów szkoleniowych, które będą realizowane w latach 2013 - 2016

14 stycznia – rozpoczęcie procedury przetargowej na zadanie pod nazwą: „Zaprojektowanie i budowa przepustów dla płazów oraz budowa płyt obornikowych i zbiorników na gnojówkę”

10 styczeń - podpisanie umowy na sporządzenie operatów szacunkowych z firmą „Kompleksowa Obsługa Nieruchomości Andrzej Trocki”, z siedzibą w miejscowości Tartak

8 stycznia – otwarcie ofert na gadżety i folder o projekcie; najkorzystniejsze warunki na dostawę gadżetów przedstawiła firma Sitodruk S.C. z Suwałk, natomiast na druk folderu – firma Daka, Marek Ugniewski


Rok 2012


28 grudnia - ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych o postępowaniu przetargowym pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego oraz aparatury pomiarowej” oraz o postępowaniu przetargowym pn.: „Dostawa gadżetów oraz folderu promujących projekt”

21 grudnia – podpisanie umowy z firmą Auto-Lakus na zakup samochodu osobowego z napędem na 4 koła, marki Suzuki Vitara

17 grudnia – rozstrzygnięcie przetargu na zakup samochodu osobowego z napędem na 4 koła – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Auto-Lakus, Stanisław i Robert Winckiewicz Sp. J., ul. Północna 42, 16-400 Suwałki

15 grudnia - przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z cyklu Zimowa Akademia Przyrody więcej

13 grudnia - opublikowanie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o postępowaniu przetargowym pn.: „Sporządzanie w roku 2013 operatów szacunkowych nieruchomości rolnych i leśnych, niezabudowanych na terenie Wigierskiego Parku Narodowego”

7 grudnia - opublikowanie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o postępowaniu przetargowym pn.: „Zakup nowego, nieużywanego samochodu osobowego z napędem na 4 koła”

1 grudnia – rozpoczęcie prac w ramach zadania „Budowa kładek i ogrodzeń na ścieżce edukacyjnej Suchary i szlaku turystycznym Wokół Wigier” przez wyłonioną w trakcie procedury przetargowej firmę Budownictwo Przyrodnicze DANBUD z siedzibą w Suwałkach więcej

26 listopada – podpisanie umowy na opracowywanie i prowadzenie (aktualizację) podstrony internetowej w obrębie witryny Wigierskiego Parku Narodowego, dotyczącej projektu, z wyłonioną w trakcie procedury przetargowej firmą Like Apps Małgorzata Miszkiel z siedzibą w Sejnach

30 października – podpisanie umowy na zarządzanie projektem z wyłonioną w trakcie procedury przetargowej firmą Thomas Consulting S.A. z Białegostoku

22 października - opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o postępowaniu przetargowym pn.: „Monitorowanie postępów realizacji projektu”

17 października - opublikowanie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o postępowaniu przetargowym pn.: „Redagowanie i zamieszczanie informacji o projekcie i postępach w jego realizacji w Internecie”

12 października - opublikowanie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o postępowaniu w wyborze wykonawcy zadania „Budowa kładek i ogrodzeń na ścieżce edukacyjnej Suchary i szlaku turystycznym Wokół Wigier”

4 października – podpisanie umowy pomiędzy WPN a Komisją Europejską na dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Instrumentu Finansowego Life+ pt. Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 „Ostoja Wigierska”

26 września – podpisanie umowy pomiędzy WPN a NFOŚiGW na dofinansowanie projektu realizowanego w ramach programu Life+ pt. Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 „Ostoja Wigierska”

24 września – „Meeting Life+ projects 2011” w Warszawie z udziałem beneficjentów z Czech, Łotwy, Słowacji i Polski więcej

28 sierpnia - opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o postępowaniu w wyborze zespołu zarządzającego projektem Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 „Ostoja Wigierska”

7 czerwca – zamieszczenie projektu Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 „Ostoja Wigierska” na liście podstawowej projektów przeznaczonych do finansowania przez Komisję Europejską

24 lipca - Rada Nadzorcza NFOŚiGW zatwierdziła wniosek o dofinansowanie projektu Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 „Ostoja Wigierska”


Rok 2011

18 lipca – złożenie wniosku o dofinansowanie projektu Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 „Ostoja Wigierska” do NFOŚiGW

cms,page,100,warsztaty-pt-inwazyjne-obce-gatunki-roslin.html