Uwaga!

Strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 „Ostoja Wigierska” - LIFE11 NAT/PL/431

Kalendarium

Kalendarium dla projektu Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze

Natura 2000 „Ostoja Wigierska” (LIFE11 NAT/PL/431)

2017


2017-12-11 – zakończenie realizacji zadania C.1. Odkrzaczanie, polegającego na usunięciu podrostów drzew i krzewów na obszarach otwartych. W 2017 roku zabieg ten został przeprowadzony na powierzchni 8,8 ha, na terenie obwodów ochronnych: Krusznik, Leszczewek, Powały, Krzywe, Gawarzec. Łącznie w trakcie trwania projektu zabiegiem odkrzaczania objęto powierzchnię 24,38 ha. 

2017-12-11 – zakończenie realizacji zadania C.2. Koszenie, polegającego na usunięciu (wykoszeniu) nadmiaru roślinności zielnej na obszarach otwartych. W 2017 roku zabieg ten został przeprowadzony na powierzchni 47,67 ha, na terenie obwodów ochronnych: Krusznik, Leszczewek, Powały, Krzywe, Gawarzec. Łącznie w trakcie trwania projektu zabiegiem koszenia objęto powierzchnię 120,62 ha.

2017-11-15-16 - w Augustowie odbyła się międzynarodowa konferencja szkoleniowa dotycząca wymiany doświadczeń, dobrych praktyk i technologii w zakresie ochrony obszarów podmokłych, współfinansowana ze środków Funduszy Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”. Uczestniczyło w niej, m.in., czterech pracowników Wigierskiego Parku Narodowego, z których dwoje wygłosiło referaty: dr Anna Krzysztofiak – „Monitoring gatunków zwierząt, związanych ze środowiskami podmokłymi Wigierskiego Parku Narodowego, na przykładzie motyli i płazów” oraz dr Lech Krzysztofiak – „Czynna ochrona zagrożonych gatunków roślin i zwierząt związanych ze środowiskami podmokłymi Wigierskiego Parku Narodowego”. W obu referatach przedstawiono m.in. rezultaty realizacji projektu „Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 Ostoja Wigierska” LIFE11 NAT/PL/000431, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2017-11-15-16 - odbyło się spotkanie całego Zespołu Zarządzającego Projektem z Monitorem projektu - dr Stanisławem Tworkiem więcej

2017-10-28 - odbyły się ostatnie warsztaty realizowane w ramach projektu LIFE. Warsztaty skierowane były do nauczycieli więcej

2017-10-19 – zakończenie realizacji zadania C.3. Usuwanie niecierpka gruczołowatego, polegającego na ograniczeniu wielkości populacji inwazyjnego gatunku rośliny obcego pochodzenia (niecierpka gruczołowatego) na obszarze „Ostoi Wigierskiej". Działanie podzielone było na dwie części: usuwanie roślin niecierpka gruczołowatego z powierzchni 30 ha, zlokalizowanych z dolinie Czarnej Hańczy (na odcinku od Sobolewa do ujścia rzeki do jeziora Wigry), wokół jeziora Czarnego, a także w okolicy półwyspu Klasztornego; usuwanie niecierpka gruczołowatego na powierzchni 16,51 ha, głównie w dolinie Wiatrołuży. Pierwsza część działania, obejmująca obszary, na których zwalczanie niecierpka rozpoczęto w 2013 roku, zakończona została 31.07.2017, a druga część, obejmująca obszary, na których zabieg ten był prowadzony dopiero od 3 lat, zakończona została 19.10.2017. Druga część działania była finansowana ze środków funduszu leśnego. Łącznie, w całym okresie realizacji projektu, działanie było prowadzone na powierzchni ponad 50 ha. Na niektórych stanowiskach wielkość populacji tego gatunku została zmniejszona nawet o 95%. W dużym stopniu przywrócono skład gatunkowy roślin, który występował na obszarze działania przed ekspansją niecierpka. Działania przyczyniły się też do ochrony stanowiska rzadkiego gatunku rośliny - fiołka torfowego Viola epipsila.

Dolina Czarnej Hańczy - jedna z powierzchni przed rozpoczęciem zabiegu zwalczania niecierpka gruczołowatego(2012) oraz po jego zakończeniu (2017)

Dolina Czarnej Hańczy - jedna z powierzchni przed rozpoczęciem zabiegu zwalczania niecierpka gruczołowatego(2012)
oraz po jego zakończeniu (2017)

   

2017-08-21 - odbyły się warsztaty dla społeczności lokalnej. W warsztatach wzięła udział 33-osobowa grupa osób, głównie mieszkańców obszaru Parku, jego otuliny i najbliższych okolic więcej

2017-09-25-27 - odbyła się w Gawrych Rudzie konferencja naukowa pt. Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 „Ostoja Wigierska” – doświadczenia i perspektywy więcej

2017-07-25-28 - odbyły się zajęcia z cyklu Letnia Akademia Przyrody. W zajęciach wzięło udział 32 dzieci wraz z opiekunami. Zajęcia odbywały się w Ośrodku Edukacji Środowiskowej na Słupiu więcej

2017-05-19 - we współpracy z Wiejsiejskim Parkiem Regionalnym na Litwie odbyły się warsztaty szkoleniowe dla przewodników turystycznych. W warsztatach uczestniczyło 30 osób więcej

2017-04-24-27 - odbyła się wizyta studyjna w Estonii więcej

2017-02-21 – zakończenie i odbiór prac związanych z realizacją rozszerzonego zakresu działania C6 „Budowa kładek”, polegającego na przebudowie platformy widokowej zlokalizowanej nad Sucharem IV. Platforma wybudowana została wiele lat temu niemal bezpośrednio na ple torfowcowym, otaczającym zbiornik wodny. Powodowało to silne oddziaływanie ruchu turystycznego na roślinność i zwierzęta zamieszkujące pło i zbiornik. Potrzeba zachowania tego obiektu zagospodarowania turystycznego, a jednocześnie konieczność ochrony zbiornika z otaczającym go płem, z wieloma cennymi przyrodniczo gatunkami roślin (kilka gatunków torfowców, rosiczki) i zwierząt (ważki, chrząszcze wodne), wymagała przebudowy konstrukcji platformy i odsunięcia jej od pła w kierunku brzegu mineralnego.

Fot. 1. Platforma 

Platforma

   

2017-01-24-27 - odbyły się zajęcia z cyklu Zimowa Akademia Przyrody. W zajęciach wzięło udział 38 dzieci wraz z opiekunami więcej

2016

2016-12-12 - rozstrzygnięto przetarg na przebudowę platformy widokowej, zlokalizowanej nad Sucharem IV, w związku z realizacją rozszerzonego zakresu działania „Budowa kładek”. Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę Budownictwo Przyrodnicze DANBUD Aleksander Daniłowicz.

2016-11-14 - rozpoczęto prace związane z przebudową platformy widokowej, zlokalizowanej nad zbiornikiem dystroficznych Suchar IV. Celem tych prac jest ochrona pła torfowcowego przed presją turystyczną. Prace polegają na odsunięciu platformy od pła torfowcowego w kierunku brzegu mineralnego, jej przebudowę (m.in. zlikwidowanie zadaszenia) oraz wymiana materiału, z którego była zbudowana - drewno, na bardziej trwały - hanit.

2016-10-22 - warsztaty dla nauczycieli szkół podstawowych „Eksperymenty przyrodnicze w praktyce” więcej

2016-08-23 - komisyjnie odebrany został IV etap prac związanych z Zadaniem C.3. Usuwanie niecierpka gruczołowatego. Zabiegi prowadzono na powierzchni ponad 50 ha, na działkach zlokalizowanych wzdłuż Czarnej Hańczy i Wiatrołuży, nad brzegami jezior Wigry (w zachodniej jego części) oraz Czarne k. Bryzgla oraz na Półwyspie Klasztornym i na wschód od niego. Dotychczasowe efekty przeprowadzonych zabiegów wskazują, że uda się ograniczyć wielkość populacji tego gatunku zgodnie z założeniami projektu.

2016-07-25-28 - w Ośrodku Edukacji Środowiskowej WPN nad Zatoką Słupiańską odbyły się kolejne zajęcia z cyklu Letniej Akademii Przyrody więcej

2016-05-21 - dla rolników i mieszkańców z terenu Ostoi Wigierskiej i WPN przeprowadzono warsztaty pt. „Inwazyjne, obce gatunki roślin” więcej

2016-05-20 - odbyły się warsztaty szkoleniowe dla przewodników turystycznych, w których uczestniczyli przewodnicy turystyczni, nauczyciele, pracownicy informacji turystycznej, przedstawiciele branży turystycznej, właściciele hoteli oraz kwater agroturystycznych oraz pracownicy Suwalskiego Parku Krajobrazowego i Wigierskiego Parku Narodowego (razem 30 osób). Więcej

2016-05-14 - zorganizowane zostały warsztaty dla nauczycieli pt. „Po co w lesie jest martwe drewno”, w których udział wzięło 30 osób więcej

2016-02-02-05 - odbyły się kolejne zajęcia z cyklu Zimowej Akademii Przyrody (Zadanie E.7. Organizacja zajęć edukacyjnych). W zajęciach uczestniczyły dzieci i młodzież oraz ich opiekunowie. Łącznie wzięło w nich udział 35 uczestników więcej

 

2015

2015-11-13 - warsztaty dla nauczycieli z zakresu ochrony ptaków więcej

2015-09-26 - warsztaty skierowane do przewodników turystycznych i osób związanych z turystyką więcej

2015-08-25 - komisyjnie odebrany został III etap prac związanych z Zadaniem C.3. Usuwanie niecierpka gruczołowatego. Zabiegi prowadzono na powierzchni prawie 50 ha, na działkach zlokalizowanych wzdłuż Czarnej Hańczy i Wiatrołuży, nad brzegami jezior Wigry (w zachodniej jego części) oraz Czarne k. Bryzgla oraz na Półwyspie Klasztornym i na wschód od niego. Dotychczasowe efekty przeprowadzonych zabiegów wskazują, że uda się ograniczyć wielkość populacji tego gatunku zgodnie z założeniami projektu

2015-08-8 - zorganizowane zostały kolejne warsztaty dla rolników i mieszkańców obszaru Ostoi Wigierskiej poświęcone  ochronie pszczół więcej

2015-07-28-31 oraz 3-4-08 - w Ośrodku Edukacji Środowiskowej WPN nad Zatoką Słupiańską odbyły się kolejne zajęcia z cyklu Letniej Akademii Przyrody więcej

2015-07-23-24 - odbyła się kolejna wizyta monitorująca więcej

2015-07-6 - zakończony został I etap audytu zewnętrznego projektu (Zadanie F.4), wykonywany przez konsorcjum: AuditLab Sp. z o. o. z Opola oraz DPC A. Danylczenko i Spółka Sp. J. z Opola. Na podstawie przeprowadzonej kontroli finansowej stwierdzono, że dokumentacja projektu nr LIFE11 NAT/PL/000431 odzwierciedla w sposób prawdziwy i rzetelny przychody i koszty poniesione przez Wigierski Park Narodowy w związku z realizacją projektu, zgodnie z programem LIFE, postanowieniami wspólnymi, zasadami rachunkowości i przepisami krajowymi.

30 maja – 4 czerwca – wyjazd studyjny do Włoch i Słowenii w ramach tworzenia sieci z innymi projektami, w którym uczestniczyło 5 pracowników WPN więcej

23 maja – obchody Dnia Natura 2000 w Wigierskim Parku Narodowym więcej

23 maja - zorganizowano warsztaty poświęcone inwazyjnym, obcym gatunkom roślin więcej

8 maja - warsztaty dla przewodników turystycznych zorganizowane przez Wigierski Park Narodowy więcej

4-10 maja – wyjazd studyjny 4 pracowników Parku do Portugalii, w ramach tworzenia sieci z innymi projektami więcej

29 kwietnia - podczas prowadzenia monitoringu efektów projektu zaobserwowano duże ilości żab zielonych, wędrujących przepustami w Wiatrołuży do miejsc rozrodu. Poza odcinkiem zabezpieczonym przepustami stwierdzono sporo rozjechanych przez pojazdy żab brunatnych i ropuch szarych

31 marca - zakończono procedurę wyboru wykonawcy audytu zewnętrznego projektu (Zadanie F.4). Wyłoniono najkorzystniejszą ofertę, którą okazała się oferta firmy Audit Lab Sp. z o. o. z Opola.

21 marca - w Muzeum Wigier w Starym Folwarku odbyły się kolejne warsztaty w ramach zadania E.8. więcej

10 marca – podczas monitorowania efektów projektu w Krzywem zaobserwowano traszki grzebieniaste, wędrujące przez niedawno wybudowane przepusty.

20 luty - Wigierski Park Narodowy nawiązał współpracę z Nadleśnictwem Głęboki Bród, które jest współbeneficjentem projektu Czynna Ochrona nizinnych populacji głuszca na terenie Borów Dolnośląskich i Puszczy Augustowskiej (LIFE11 NAT/PL/428) więcej

3-6 luty - w Krzywem odbyła się Zimowa Akademia Przyrody, w której wzięły udział 32 osoby więcej

 

2014

18-21 października - odbyła się kontrola realizacji projektu LIFE11 NAT/PL/000431, w ramach umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej więcej

27 września - zorganizowane zostały kolejne warsztaty dla przewodników turystycznych (Zadanie E.8. Organizacja warsztatów) więcej

25 września - Wigierski Park Narodowy gościł na swoim terenie kilkunastoosobową grupę przedstawicieli projektu: Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze „Pieniny” (LIFE12 NAT/PL/000034) z Pienińskiego Parku Narodowego. W trakcie spotkania omówione zostały problemy i doświadczenia związane z realizacją projektów finansowanych z instrumentu finansowego LIFE oraz nakreślona została platforma współpracy.

25 sierpnia - komisyjnie odebrany został II etap prac związanych z Zadaniem C.3. Usuwanie niecierpka gruczołowatego więcej

22 sierpnia - w ramach Zadania B.1. Zakup gruntu - zakupiono ostatnią z planowanych do wykupu działek więcej

19 sierpnia - w ramach Zadania A.1. Przygotowanie zakupu gruntu rzeczoznawca sporządził ostatnie dwa operaty szacunkowe dla dwóch działek w Leszczewku, o łącznej powierzchni 1,4129 ha, stanowiące podstawę do wyceny wartości gruntów i rozpoczęcia negocjacji cenowych z ich właścicielami.

22-24 lipca - w Ośrodku Edukacji Środowiskowej WPN nad Zatoką Słupiańską odbyły się kolejne zajęcia z cyklu Letniej Akademii Przyrody więcej

4-15 lipca - w ramach Zadania B.1. Zakup gruntu zakupiono cztery działki o łącznej powierzchni 10,7418 ha, co łącznie daje powierzchnię 65,0777 ha wykupionych w ramach projektu gruntów.

10-11 lipca - wizyta monitorująca projekt Komisji Europejskiej więcej

lipiec - ustawione zostały tablice informacyjno-edukacyjne więcej

1 lipca - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej po raz kolejny zorganizował Dzień Informacyjny LIFE więcej

kwiecień-czerwiec - w ramach Zadania A.1. Przygotowanie zakupu gruntu kontynuowane były prace związane z przygotowaniami do wykupów gruntów: sporządzono operaty szacunkowe dla trzech działek o łącznej powierzchni ponad 2 ha, zlokalizowanych w Burdeniszkach, Mikołajewie i Kruszniku.

31 maja - odbyły się warsztaty dla nauczycieli przyrody, biologii, chemii i geografii, wszystkich poziomów kształcenia (Zadanie E.8. Organizacja warsztatów) więcej

27-28 maja - Konferencja w ramach projektu „Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 „Ostoja Wigierska” więcej

maj - rozpoczęto kontynuację Zadania C.3. Usuwanie niecierpka gruczołowatego więcej

8-15 marca - Wyjazd do Hiszpanii w ramach zadania F.2 (tworzenie sieci z innymi projektami LIFE) więcej

 
2013

21 października  – dokonano odbioru prac związanych z budową przepustów dla płazów zlokalizowanych na drodze powiatowej nr 1150B Krzywe – Słupie oraz na drodze powiatowej nr 1153B Okuniowiec – Wiatrołuża w związku z realizacją zadania C5 („Zaprojektowanie i budowa przepustów dla płazów oraz budowa płyt obornikowych i zbiorników na gnojówkę”).

30 września - rozpoczęcie budowy przepustów dla płazów zlokalizowanych na drodze powiatowej nr 1153B Okuniowiec – Wiatrołuża w związku z realizacją zadania C5 („Zaprojektowanie i budowa przepustów dla płazów oraz budowa płyt obornikowych i zbiorników na gnojówkę”).

8 sierpnia - uzyskanie pozwolenia na budowę przepustów dla płazów zlokalizowanych na drodze powiatowej nr 1153B Okuniowiec – Wiatrołuża w związku z realizacją zadania C5 („Zaprojektowanie i budowa przepustów dla płazów oraz budowa płyt obornikowych i zbiorników na gnojówkę”).

12 lipca - rozpoczęcie budowy przepustów dla płazów zlokalizowanych na drodze powiatowej nr 1150B Krzywe – Słupie w związku z realizacją zadania C5 („Zaprojektowanie i budowa przepustów dla płazów oraz budowa płyt obornikowych i zbiorników na gnojówkę”).

11 lipca – dokonano częściowego odbioru robót w związku z realizacją zadania C5 („Zaprojektowanie i budowa przepustów dla płazów oraz budowa płyt obornikowych i zbiorników na gnojówkę”), w postaci zbiornika na gnojówkę i płyty obornikowej w gospodarstwie Pana Tadeusza Topolskiego w Leszczewie.

2 lipca - dokonano częściowego odbioru robót w związku z realizacją zadania C5 („Zaprojektowanie i budowa przepustów dla płazów oraz budowa płyt obornikowych i zbiorników na gnojówkę”), w postaci zbiorników na gnojówkę i płyt obornikowych w gospodarstwach Pana Andrzeja Bartoszewicza i Pana Krzysztofa Dźwilewskiego w Sobolewie.

30 czerwca - Wigierski Park Narodowy gościł grupę botaników podczas sesji terenowej, która odbyła się w ramach 56 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego. W trakcie sesji dwóch pracowników Parku zaprezentowało m.in. zagadnienia związane z realizacją projektu Life+, dotyczące zwalczania niecierpka gruczołowatego

25-26 czerwca - spotkanie z Monitorem projektu - dr Stanisławem Tworkiem. Podczas spotkania, które składało się z dwóch części - kameralnej i terenowej, omówiona została dotychczasowa realizacja projektu, jego stan zaawansowania i napotkane problemy oraz treść pierwszego raportu (Inception Report), który został przesłany do Komisji Europejskiej z końcem czerwca br.

20 czerwca – dokonano częściowego odbioru robót w związku z realizacją zadania C5 („Zaprojektowanie i budowa przepustów dla płazów oraz budowa płyt obornikowych i zbiorników na gnojówkę”), w postaci zbiornika na gnojówkę i płyty obornikowej w gospodarstwie Pana Bogusława Romanowskiego w Sobolewie. Ponadto uzyskano pozwolenie na budowę przepustów dla płazów zlokalizowanych na drodze powiatowej nr 1150B Krzywe – Słupie i rozpoczęcie budowy.

20 czerwca – zatwierdzono projekt budowlany systemu przepustów dla płazów we wsi Krzywe, dzięki czemu uzyskano pozwolenie na budowę

10 czerwca - dokonano częściowego odbioru robót w związku z realizacją zadania C5 („Zaprojektowanie i budowa przepustów dla płazów oraz budowa płyt obornikowych i zbiorników na gnojówkę”), w postaci zbiornika na gnojówkę i płyty obornikowej w gospodarstwie Pana Tadeusza Topolskiego w Leszczewie.

6 czerwca – jak dotąd w ramach zadania „Zakup gruntu” wykupiono łącznie 41,21 ha gruntów od prywatnych właścicieli

15 maja – początek prac związanych z usuwaniem niecierpka gruczołowatego z terenu WPN

29 kwietnia - zawarto umowę pomiędzy Wigierskim Parkiem Narodowym a Przedsiębiorstwem Budownictwa Przyrodniczego DANBUD Aleksander Daniłowicz na „Usuwanie niecierpka gruczołowatego - inwazyjnego gatunku rośliny obcego pochodzenia”

17 kwietnia – dokonano odbioru robót w ramach zadania „Budowa kładek i ogrodzeń na ścieżce edukacyjnej Suchary i szlaku turystycznym wokół Wigier”

12-14 kwietnia - dwóch pracowników Wigierskiego Parku Narodowego wzięło udział w konferencji w Łagowie Lubuskim, zorganizowanej przez Klub Przyrodników i poświęconej zagadnieniom z zakresu ochrony przyrody. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania były tematy związane z utratą różnorodności biologicznej na poziomie gatunkowym, a także możliwości efektywnego przeciwdziałania procesom zaniku i ustępowania gatunków w skali kraju i regionu. Udział w tej konferencji był elementem realizacji Zadania F.2. Tworzenie sieci z innymi projektami.

8 kwietnia – zawarto umowę pomiędzy Wigierskim Parkiem Narodowym a Przedsiębiorstwem Budownictwo Przyrodnicze DANBUD Aleksander Daniłowicz na wykonanie robót budowlanych, polegających na budowie 24 m drewnianej kładki o szerokości 1,5 m oraz oczyszczeniu i wyżwirowaniu terenu na długości 25 m i szerokości 3,0 m. Roboty zostaną zrealizowane na szlaku turystycznym „Wokół Wigier” i stanowić będą technologiczną całość z istniejącymi tam budowlami o identycznej konstrukcji

28 luty – podpisanie umowy na „Wydanie plakatów o inwazyjnych gatunkach roślin obcego pochodzenia” z Drukarnią PETIT Skład - Druk - Oprawa Wojciech Guz i wspólnicy, Spółka Komandytowa
- przeprowadzenie pierwszych warsztatów dla rolników więcej

25 luty – rozstrzygnięcie przetargu na „Wydanie plakatów o inwazyjnych gatunkach roślin obcego pochodzenia”

21 lutego – udział pracowników WPN w „Dniu Informacyjnym LIFE+” w Warszawie więcej

15 lutego - opublikowanie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o postępowaniu przetargowym pn. „Wydanie plakatów o inwazyjnych gatunkach roślin obcego pochodzenia”

6 lutego - opublikowanie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o postępowaniu przetargowym pn. „Usuwanie niecierpka gruczołowatego - inwazyjnego gatunku rośliny obcego pochodzenia” więcej

1 lutego – podpisanie umowy na „Zaprojektowanie i budowę przepustów dla płazów oraz budowę płyt obornikowych i zbiorników na gnojówkę” z wyłonioną w przetargu firmą Budownictwo Przyrodnicze DANBUD z Suwałk

29 stycznia - 1 lutego – przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z cyklu Zimowa Akademia Przyrody, poświęconych biologii bobra i wydry  więcej

29 stycznia – rozstrzygnięcie przetargu na zadanie pn. „Zaprojektowanie i budowa przepustów dla płazów oraz budowa płyt obornikowych i zbiorników na gnojówkę”

29 stycznia - ogłoszenie o przetargu na usługę cateringową na 15 warsztatów szkoleniowych, które będą realizowane w latach 2013 - 2016

25 stycznia - opublikowanie na stronach WPN zaproszenia do składania ofert na usługę cateringową na 15 warsztatów szkoleniowych, które będą realizowane w latach 2013 - 2016

14 stycznia – rozpoczęcie procedury przetargowej na zadanie pod nazwą: „Zaprojektowanie i budowa przepustów dla płazów oraz budowa płyt obornikowych i zbiorników na gnojówkę”

10 styczeń - podpisanie umowy na sporządzenie operatów szacunkowych z firmą „Kompleksowa Obsługa Nieruchomości Andrzej Trocki”, z siedzibą w miejscowości Tartak

8 stycznia – otwarcie ofert na gadżety i folder o projekcie; najkorzystniejsze warunki na dostawę gadżetów przedstawiła firma Sitodruk S.C. z Suwałk, natomiast na druk folderu – firma Daka, Marek Ugniewski


Rok 2012


28 grudnia - ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych o postępowaniu przetargowym pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego oraz aparatury pomiarowej” oraz o postępowaniu przetargowym pn.: „Dostawa gadżetów oraz folderu promujących projekt”

21 grudnia – podpisanie umowy z firmą Auto-Lakus na zakup samochodu osobowego z napędem na 4 koła, marki Suzuki Vitara

17 grudnia – rozstrzygnięcie przetargu na zakup samochodu osobowego z napędem na 4 koła – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Auto-Lakus, Stanisław i Robert Winckiewicz Sp. J., ul. Północna 42, 16-400 Suwałki

15 grudnia - przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z cyklu Zimowa Akademia Przyrody więcej

13 grudnia - opublikowanie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o postępowaniu przetargowym pn.: „Sporządzanie w roku 2013 operatów szacunkowych nieruchomości rolnych i leśnych, niezabudowanych na terenie Wigierskiego Parku Narodowego”

7 grudnia - opublikowanie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o postępowaniu przetargowym pn.: „Zakup nowego, nieużywanego samochodu osobowego z napędem na 4 koła”

1 grudnia – rozpoczęcie prac w ramach zadania „Budowa kładek i ogrodzeń na ścieżce edukacyjnej Suchary i szlaku turystycznym Wokół Wigier” przez wyłonioną w trakcie procedury przetargowej firmę Budownictwo Przyrodnicze DANBUD z siedzibą w Suwałkach więcej

26 listopada – podpisanie umowy na opracowywanie i prowadzenie (aktualizację) podstrony internetowej w obrębie witryny Wigierskiego Parku Narodowego, dotyczącej projektu, z wyłonioną w trakcie procedury przetargowej firmą Like Apps Małgorzata Miszkiel z siedzibą w Sejnach

30 października – podpisanie umowy na zarządzanie projektem z wyłonioną w trakcie procedury przetargowej firmą Thomas Consulting S.A. z Białegostoku

22 października - opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o postępowaniu przetargowym pn.: „Monitorowanie postępów realizacji projektu”

17 października - opublikowanie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o postępowaniu przetargowym pn.: „Redagowanie i zamieszczanie informacji o projekcie i postępach w jego realizacji w Internecie”

12 października - opublikowanie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o postępowaniu w wyborze wykonawcy zadania „Budowa kładek i ogrodzeń na ścieżce edukacyjnej Suchary i szlaku turystycznym Wokół Wigier”

4 października – podpisanie umowy pomiędzy WPN a Komisją Europejską na dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Instrumentu Finansowego Life+ pt. Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 „Ostoja Wigierska”

26 września – podpisanie umowy pomiędzy WPN a NFOŚiGW na dofinansowanie projektu realizowanego w ramach programu Life+ pt. Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 „Ostoja Wigierska”

24 września – „Meeting Life+ projects 2011” w Warszawie z udziałem beneficjentów z Czech, Łotwy, Słowacji i Polski więcej

28 sierpnia - opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o postępowaniu w wyborze zespołu zarządzającego projektem Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 „Ostoja Wigierska”

7 czerwca – zamieszczenie projektu Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 „Ostoja Wigierska” na liście podstawowej projektów przeznaczonych do finansowania przez Komisję Europejską

24 lipca - Rada Nadzorcza NFOŚiGW zatwierdziła wniosek o dofinansowanie projektu Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 „Ostoja Wigierska”


Rok 2011

18 lipca – złożenie wniosku o dofinansowanie projektu Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 „Ostoja Wigierska” do NFOŚiGW

cms,page,100,warsztaty-pt-inwazyjne-obce-gatunki-roslin.html