Uwaga!

Strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 „Ostoja Wigierska” - LIFE11 NAT/PL/431

Regional Kick off Meeting LIFE 2011

W dniu 24 września 2012 r w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbyło się międzynarodowe spotkanie inaugurujące rozpoczęcie 23 projektów, które uzyskały dofinansowanie w programie LIFE+ z naboru wniosków w 2011 r. (tzw. Regional Kick-off meeting LIFE 2011). W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele beneficjentów realizujących projekty z Polski, Czech, Słowacji a także Łotwy. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz zespołu monitorującego ASTRALE. W spotkaniu uczestniczył Dyrektor Wydziału LIFE Przyroda (LIFE Nature) w Dyrekcji Środowiska Komisji Europejskiej – Pan Angelo Salsi.

Kick off meeting miał na celu zapoznanie nowych beneficjentów z zasadami realizacji projektów LIFE+, w szczególności współpracy z Komisją Europejską oraz zespołem monitorującym. Oprócz inauguracyjnego charakteru, spotkanie było także okazją do wymiany informacji na temat aktualnie prowadzonych projektów LIFE+ oraz przedyskutowania możliwości ewentualnej współpracy pomiędzy beneficjentami programu.

Wigierski Park Narodowy, jako jeden z beneficjentów Programu Life+ reprezentowany był przez dyrektora Parku Jacka Karola Łozińskiego, kierownika finansowego projektu Beatę Koncewicz, kierownika technicznego projektu Tomasza Janeckiego oraz koordynatora projektu Lecha Krzysztofiaka, który przedstawił zebranym główne założenia projektu.

Do pobrania: