Uwaga!

Strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 „Ostoja Wigierska” - LIFE11 NAT/PL/431

Warsztaty z cyklu Zimowa Akademia Przyrody

2017-01-24-27 - odbyły się zajęcia z cyklu Zimowa Akademia Przyrody. W zajęciach wzięło udział 38 dzieci wraz z opiekunami. Pierwszego dnia dzieci uczyły się rozpoznawać ptaki po upierzeniu i głosach, dowiedziały się też jak pomagać ptakom. Zajęcia odbywały się w pomieszczeniu, jak i w terenie, gdzie dzieci prowadziły obserwacje ornitologiczne. Drugiego dnia dzieci uczestniczyły w zajęciach dotyczących fraktali - był to wykład o matematyce, ale takiej, która jest spotykana na co dzień w przyrodzie oraz eksperymenty i doświadczenia związane z fraktalami. Trzeci dzień obejmował zajęcia związane z mapami i kompasem, dzieci uczyły się jak sprawnie poruszać się w terenie, jak zbudowany jest kompas słoneczny, jak ustalać położenie za pomocą słońca, jak odnajdywać kierunki świata i jak orientować się w terenie. Były też doświadczenia i eksperymenty, m.in. wykonywanie mapy ukształtowanie terenu za pomocą piasku kinetycznego. Ostatni dzień poświęcony był na podsumowanie zdobytych wcześniej umiejętności. Odbył się bieg terenowy ścieżkami WPN, podczas którego należało wykorzystać zdobytą wiedzę, zakończony ogniskiem.