Uwaga!

Strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 „Ostoja Wigierska” - LIFE11 NAT/PL/431

Warsztaty dla nauczycieli szkół podstawowych „Eksperymenty przyrodnicze w praktyce”

2016-10-22 - zorganizowano warsztaty dla nauczycieli szkół podstawowych (I-III oraz IV-VI), uczących przyrody i przedmiotów pokrewnych, pod hasłem: „Eksperymenty przyrodnicze w praktyce”. Podczas warsztatów, w których uczestniczyło 30 osób, omawiano głównie:

  • narzędzia edukacyjne służące urozmaicaniu scenariuszy zajęć przyrodniczych i aktywizacji uczniów,
  • metody fabularyzacji eksperymentów przyrodniczych,
  • rozwinięcie umiejętności posługiwania się metodą badawczą,
  • sposoby dostosowania przestrzeni edukacyjnej do aktywnego prowadzenia zajęć, 
  • możliwości wykorzystania przestrzeni Wigierskiego Parku Narodowego do realizacji podstawy programowej z zajęć przyrody.

Prowadzącymi warsztaty byli doświadczeni animatorzy związani z Centrum Nauki Kopernik: Paweł Jaskólski i Tomasz Ruszkowski, znani jako „Heweliusze Nauki”. Rozpoczęto blokiem aktywności integrujących grupę oraz uzgodnieniem kontraktu i planu pracy. Szczegółowo omówiony został tzw. cykl Dawida Kolba, czyli model uczenia się przez doświadczenie i praktykę, który wywołując refleksję, skłania do poszukiwania reguł generalizujących. Warsztaty prowadzone były z użyciem tejże metody. W dalszych częściach trenerzy przedstawili różne metody fabularyzacji w przebiegu doświadczeń. Istotnym elementem pracy była prezentacja wyników pracy w poszczególnych zespołach. Przeanalizowano podstawę programową oraz treści towarzyszące edukacyjnym ścieżkom przyrodniczym WPN, zaplanowano też realizację konkretnych doświadczeń na ścieżkach w wariancie terenowym. Uczestnicy warsztatów wysoko ocenili program merytoryczny spotkania, jego organizację oraz możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy z uczniami oraz przydatność materiałów warsztatowych. Wskazali także na potrzebę lepszego poznania ścieżek edukacyjnych Parku, co stanowi istotną sugestię przy planowaniu kolejnych warsztatów