Uwaga!

Strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 „Ostoja Wigierska” - LIFE11 NAT/PL/431

Wyjazd studyjny do Włoch i Słowenii

30 maja – 4 czerwca – wyjazd studyjny do Włoch i Słowenii w ramach tworzenia sieci z innymi projektami, w którym uczestniczyło 5 pracowników WPN. W wyjeździe udział wzięli: dyr. Maciej Kamiński, pracownicy naukowi: dr Tomasz Janecki, dr Anna Krzysztofiak i dr Lech Krzysztofiak oraz kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego Stefan Mackiewicz. Ponadto w wyjeździe uczestniczyli przedstawiciele dwóch innych projektów, realizowanych przez Pieniński Park Narodowy i Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”. Było to również doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i wspólnego poszukiwania rozwiązań najistotniejszych problemów. Dnia 1 czerwca uczestnicy wyjazdu spotkali się z przedstawicielami zarządu projektu LIFE06 NAT/SI/000069 „Presihajoce Cerknisko Jezero” w siedzibie Parku Regionalnego w Cerknicy (Notranjski rugijski park). Po wzajemnej prezentacji głównych problemów związanych z realizacja projektów, miał miejsce objazd terenowy najważniejszych dla projektu miejsc. Niezwykłe wrażenie zrobiło na uczestnikach jezioro Cerknickie, które w ciągu sezonu zmienia poziom wody o wiele metrów, co oddziałuje na lokalną florę i faunę. Na pobliskich łąkach można było podziwiać bogactwo kwiatów, wśród których były niespotykane w Polsce Gladiolus illyricus, Lamium orvala i Knautia illyrica. Podobnie jak w WPN, również tutaj wykasza się zarastające łąki, by stworzyć korzystne warunki bytowania derkacza i motyli z rodziny modraszkowatych. Celem kolejnej wizyty była wymiana doświadczeń z przedstawicielami zarządu projektu LIFE11 NAT/IT/000094 „SOS Tuscan Wetlands”. Po odwiedzinach w siedzibie zarządu w Ponte Buggianese (Toskania) i spotkaniu z szefem konsorcjum di Bonifica del Padule di Fucechio, udano się na objazd terenu, by obejrzeć rezultaty działań prowadzonych w ramach projektu. Okazało się, że mamy wiele wspólnych problemów, takich jak zanik bioróżnorodności na terenach podmokłych, spowodowany silną antropopresją, czy inwazje obcych gatunków roślin (głównie Amorpha fruticosa) i zwierząt (np. nutrii, czy amerykańskiego raka Procambarus klarkii). Przedstawiciele obu wizytowanych projektów wykazali duże zainteresowanie problematyką poruszaną w naszych projektach i zapowiedzieli rewizytę w Polsce.