Uwaga!

Strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 „Ostoja Wigierska” - LIFE11 NAT/PL/431

Harmonogram

Działanie

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Numer
działania

Nazwa działania

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

A. Prace przygotowawcze, opracowanie planów zarządzania i/lub planów działań:

A.1

Przygotowanie zakupu gruntu

   

                               

A.2

Przygotowanie dokumentacji technicznej, uzyskanie pozwolenia na budowę zbiorników na gnojowicę i uzgodnienia dot. budowy płyt obornikowych

   

                                     

A.3

Przygotowanie dokumentacji technicznej i uzyskanie pozwolenia na budowę przepustów dla płazów

     

                                   

B. Zakup/dzierżawa gruntów i/lub uzyskanie uprawnień:

B.1

Zakup gruntu

   

                           

C. Właściwe działania ochronne:

C.1

Odkrzaczanie

           

   

   

             

C.2

Koszenie

           

     

     

     

       

C.3

Usuwanie niecierpka gruczołowatego

       

   

   

   

   

   

C.4

Budowa przepustów dla płazów

         

                               

C.5

Budowa płyt obornikowych i zbiorników na gnojówkę

       

                               

C.6

Budowa kładek

   

 

                                   

D. Monitoring oddziaływania projektu:

D.1

Monitoring

       

D.2

Ocena wpływu społeczno-gospodarczego projektu

                                       

 

E. Świadomość społeczna i upowszechnianie wyników:

E.1

Wydanie folderu informacyjnego o projekcie

   

                                       

E.2

Wykonanie tabliczek informacyjnych o projekcie

       

     

 

                           

E.3

Wykonanie tablic informacyjno-edukacyjnych o wybranych działaniach

           

                               

E.4

Strona internetowa o projekcie

   

E.5

Raport laika

                                         

 

E.6

Organizacja konferencji

               

                           

E.7

Organizacja zajęć edukacyjnych

   

           

E.8

Organizacja warsztatów

   

 

 

 

         

E.9

Wydanie plakatów o inwazyjnych gatunkach roślin obcego pochodzenia

   

                                     

E.10

Gadżety promujące projekt z logo LIFE+

   

                                       

F. Zarządzanie i monitoring postępów projektu:

F.1

Zarządzanie projektem

   

F.2

Tworzenie sieci z innymi projektami

       

         

F.3

Przygotowanie planu działań po zakończeniu projektu „After-Life"

                                         

 

F.4

Zewnętrzny audyt finansowy

                                           

F.5

Monitorowanie postępów realizacji projektu

   

 

F.6

Zakup sprzętu niezbędnego do realizacji projektu