Uwaga!

Strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 „Ostoja Wigierska” - LIFE11 NAT/PL/431

Kontrola realizacji projektu LIFE11 NAT/PL/000431

2014-10-18-21 - odbyła się kontrola realizacji projektu LIFE11 NAT/PL/000431, w ramach umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zakres kontroli obejmował: kontrolę zgodności zakresu rzeczowego przedsięwzięcia z warunkami umowy o dofinansowanie (w tym z harmonogramem rzeczowo-finansowym), sprawdzenie podstawowych dokumentów formalno-prawnych związanych z realizacją przedsięwzięcia, kontrolę kwalifikacji wydatków w zakresie poprawności sporządzenia dokumentów załączonych do rozliczenia i przedkładanych w NFOŚiGW oraz ich zgodności z oryginalną dokumentacją przedsięwzięcia i wykonanym zakresem rzeczowym, sprawdzenie zgodności zakresu umów na wykonanie robót z zakresem przedsięwzięcia i ustalenie, w jakim trybie udzielono zamówień, kontrolę zgodności działań informacyjno-promocyjnych z warunkami umowy oraz kontrolę sposobu archiwizacji (przechowywania) dokumentów związanych z realizacją przedsięwzięcia.