Uwaga!

Strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 „Ostoja Wigierska” - LIFE11 NAT/PL/431

Warsztaty pt. „Inwazyjne, obce gatunki roślin”

2016-05-21 - dla rolników i mieszkańców z terenu Ostoi Wigierskiej i WPN przeprowadzono warsztaty pt. „Inwazyjne, obce gatunki roślin”. Uczestniczyło w nich 30 osób.

Podczas prezentacji omówione zostały szczegółowo następujące zagadnienia:
- obce gatunki (głównie roślin) i ich wpływ na środowisko,
- obce inwazyjne gatunki roślin w Polsce oraz na terenie Ostoi Wigierskiej,
- praktyczna nauka rozpoznawania wybranych okazów inwazyjnych gatunków obcych z terenu Ostoi Wigierskiej,
- metody zwalczania inwazyjnych gatunków roślin na obszarach chronionych, działania realizowane na terenie Ostoi Wigierskiej,
- praktyczne wskazówki zwalczania inwazyjnych gatunków obcych w gospodarstwach domowych,
- tradycyjne ogródki wiejskie, walory estetyczne i przyrodnicze,
- przykłady dostępnych na rynku roślin ozdobnych – gatunków rodzimych, będących zamiennikami dla gatunków obcych, w szczególności inwazyjnych, z podziałem na gatunki jednoroczne, dwuletnie, wieloletnie, krzewy i pnącza,
- kodeks postępowania odpowiedzialnego ogrodnika, aspekty prawne związane z gatunkami obcymi.

Podobnie jak w roku ubiegłym, warsztatom towarzyszył festyn „Dzień Natura 2000” zorganizowany przez pracowników WPN, poświęcony realizowanemu przez WPN projektowi LIFE.