Uwaga!

Strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 „Ostoja Wigierska” - LIFE11 NAT/PL/431

Zajęcia z cyklu Letniej Akademii Przyrody

2015-07-28-31 oraz 3-4-08 - w Ośrodku Edukacji Środowiskowej WPN nad Zatoką Słupiańską odbyły się kolejne zajęcia z cyklu Letniej Akademii Przyrody (Zadanie E.7. Organizacja zajęć edukacyjnych). W zajęciach uczestniczyły dzieci i młodzież oraz ich opiekunowie. Łącznie wzięło w nich udział 34 uczestników. Pierwszy dzień poświęcony był obiektom latającym ("Dlaczego to lata?"). Zajęcia dotyczyły takich zagadnień, jak: "Dlaczego ptaki latają?" czy "Fruwające nasiona". Zajęcia polegały na prowadzeniu obserwacji (również w terenie), jak i wykonaniu eksperymentów.

W trakcie drugiego dnia zajęć, które odbyły się pod hasłem "Biały świat, białe zwierzęta", odbył się pokaz fotografii z wyprawy Piotra Malczewskiego na Spitzbergen oraz prelekcja na temat biologii i ekologii bociana białego. Trzeciego dnia uczestnicy spotkania poznawali zagadnienia związane z drzewami ("Tajemnice drzew"). Dowiedzieli się co to jest dendrochronologia i jak można zbadać wiek drzewa. W trakcie zajęć praktycznych uczestnicy mogli samodzielnie sprawdzić nabyte umiejętności. Na zakończenie spotkania odbyły się zajęcia plastyczne, podczas których można było w sposób artystyczny przedstawić tajemniczego ducha swojego drzewa.

Czwarty dzień zajęć był nietypowy, gdyż dotyczył stworzeń latających nocą ("Co tata nocą?"), a zatem i same zajęcia odbywały się w porze nocnej (od godziny 20 do 23:30). Na początku zajęć Krzysztof Frąckiel - entomologa z Biebrzańskiego Parku Narodowego, przedstawił prezentację dotyczącą motyli nocnych, które występują na terenie Ostoi Wigierskiej. Zajęcia terenowe były okazją do bezpośrednich spotkań ze zwierzętami aktywnymi nocą.

Przedostatni dzień zajęć dotyczył rzeczy i zjawisk, których nie można zobaczyć gołym okiem ("Jak zobaczyć niewidoczne"). Różne doświadczenia z lupami, lornetkami i mikroskopami przybliżyły uczestnikom zarówno budowę i zasady działania tych urządzeń, jak i mikroświat znajdujący się w naszym otoczeniu. Ostatni dzień był kontynuacją poznawania rzeczy małych ("Podróże po mikrokosmosie"). Omawiane tematy dotyczyły zasad korzystania z mikroskopów optycznych, obsługi aparatów fotograficznych służących do mikrofotografii oraz technik mikroskopowania. Podczas zajęć laboratoryjnych uczestnicy w praktyce zastosowali niektóre nabyte umiejętności, m.in. wykonując zdjęcia bardzo małych obiektów przyrodniczych, w tym organizmów wodnych występujących w fitoplanktonie i zooplanktonie. W trakcie zajęć odbył się również rejs łodzią "Leptodora" z przeszklonym dnem, umożliwiającą obserwowanie podwodnego mikroświata jeziora Wigry.