Uwaga!

Strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 „Ostoja Wigierska” - LIFE11 NAT/PL/431

Budowa kładek i ogrodzeń na ścieżce edukacyjnej „Suchary” i szlaku turystycznym „Wokół Wigier”

Na początku kwietnia zakończony został drugi etap budowy kładek na ścieżce edukacyjnej „Suchary” oraz w dolinie Czarnej Hańczy na szlaku turystycznym „Wokół Wigier” (Zadanie C.6. Budowa kładek). Okazało się jednak, że w pobliżu obu kładek nadal istnieją dwa odcinki, na których występuje zagrożenie dla osób poruszających się po szlaku turystycznym (nie uwzględnione w projekcie). Dla poprawy sytuacji i zapewnienia bezpieczeństwa odwiedzających zaproponowano Wykonawcy podjęcie dodatkowych prac, które zostały zakończone w pierwszej połowie kwietnia a 17 kwietnia dokonano odbioru całej kładki.