Uwaga!

Strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 „Ostoja Wigierska” - LIFE11 NAT/PL/431

Zakup gruntu

2014-08-22 - w ramach Zadania B.1. Zakup gruntu - zakupiono ostatnią z planowanych do wykupu działek. Działka ta, o pow. 0,4129 ha znajduje się w miejscowości Leszczewek. W ten sposób Park w ramach projektu wykupił łącznie 69,3301 ha gruntów. Jest to o ponad 1 ha więcej, niż pierwotnie zakładano. Wszystkie wykupione grunty są przeznaczone na cele ochrony przyrody, co zostało odpowiednio zaznaczone (wpis o nieodwołalnym przeznaczeniu gruntów na cele ochrony przyrody) zarówno w aktach notarialnych dot. kupna-sprzedaży gruntów, jak i w księgach wieczystych. Na wykupy prywatnych gruntów wydano ostatecznie 4 769 899 zł (łącznie z wszelkimi opłatami administracyjnymi i operatami szacunkowymi). Średni koszt jednego hektara ziemi wyniósł 68 800 zł.