Uwaga!

Strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 „Ostoja Wigierska” - LIFE11 NAT/PL/431

Współpraca z Nadleśnictwem Głęboki Bród

20 luty - Wigierski Park Narodowy nawiązał współpracę z Nadleśnictwem Głęboki Bród, które jest współbeneficjentem projektu Czynna Ochrona nizinnych populacji głuszca na terenie Borów Dolnośląskich i Puszczy Augustowskiej (LIFE11 NAT/PL/428). Nadleśnictwo zorganizowało spotkanie na swoim terenie, w którym uczestniczyło kilkunastu pracowników Wigierskiego Parku Narodowego. W trakcie spotkania pracownicy parku zapoznali się z rezultatami wsiedlenia głuszców na teren Nadleśnictwa oraz zwiedzić Ośrodek Zachowawczej Hodowli Głuszców w Leśnictwie Chylinki. Wsiedlone głuszce zostały odłowione na terenie Rosji i zasiliły skrajnie nieliczną już populację augustowską. W trakcie spotkania ustalono, że zostanie zorganizowany wspólny wyjazd studyjny do Portugalii, w celu zapoznania się z problematyką i rezultatami innych projektów realizowanych z programu LIFE. Na zakończenie spotkania zostało podpisane porozumienie o współpracy, które podpisali: ze strony Nadleśnictwa Głęboki Bród - Nadleśniczy Tadeusz Wilczyński, a ze strony Wigierskiego Parku Narodowego - Dyrektor Jacek Łoziński.