Uwaga!

Strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 „Ostoja Wigierska” - LIFE11 NAT/PL/431

Wyjazd studyjny pracowników Parku do Portugalii

4-10 maja – wyjazd studyjny 4 pracowników Parku do Portugalii, w ramach tworzenia sieci z innymi projektami. W wizycie udział wzięło czworo pracowników WPN: Jacek Łoziński - dyrektor Parku, Wojciech Kamiński – starszy specjalista ds. ochrony przyrody, Łukasz Skiendziul – specjalista ds. ochrony przyrody i Beata Koncewicz – starszy księgowy. Dodatkowym aspektem budowania sieci współpracy z innymi projektami LIFE było zorganizowanie wizyty studyjnej wspólnie z przedstawicielami Nadleśnictwa Głęboki Bród, realizującymi projekt LIFE11 NAT/PL/428 „Czynna Ochrona nizinnych populacji głuszca na terenie Borów Dolnośląskich i Puszczy Augustowskiej”. Była to okazja do nawiązania ściślejszej współpracy z pracownikami tego projektu i do wymiany doświadczeń. Jako pierwszy został zaprezentowany projekt  LIFE12 NAT/PT/950 „TAXUS – Restoring yew thickets [9580 * Mediterranean Taxus baccata  woods]” („Odbudowa zarośli cisa Taxus baccata"). Projekt realizowany jest przez stowarzyszenie „Quercus” – Associação Nacional de Conservação da Natureza. Jest to największa organizacja pozarządowa zajmująca się ochroną przyrody w Portugalii. Uczestnicy wizyty studyjnej spotkali się z koordynatorem projektu, Nuno Fornerem, który przedstawił cele, założenia oraz dotychczasowe działania i efekty w ramach trwającego projektu. Spotkanie miało miejsce w Manteigas, w siedzibie Parku Naturalnego Serra da Estrela. Po spotkaniu odbyła się całodniowa wizyta w terenie. Uczestnicy poznali środowisko przyrodnicze gór Serra da Estrela, typowe dla niego gatunki, a także zapoznali się z najważniejszymi problemami ich ochrony. Obejrzeli dotychczasowe efekty działań w ramach projektu, m. in. polegających na nasadzeniach cisa i innych gatunków rodzimych oraz na dostosowaniu środowiska na potrzeby tych gatunków, między innymi usuwaniu zagrażających im gatunków obcych. Następnie uczestnicy wizyty studyjnej udali się na północ kraju i kolejnego dnia odwiedzili Park Narodowy Peneda-Gerês – jedyny park narodowy w Portugalii. Wizyta rozpoczęła się od spotkania w siedzibie Parku Narodowego z zarządcą Parku - Marią do Céu Osório (delegatem dyrektora Obszarów Naturalnych Północnej Portugalii), pracownikiem Parku Jorge Dias oraz z Estevão Portela-Pereira – ekspertem fitosocjologiem z Instytut Geografii i Planowania Przestrzennego z Lizbony, osobą odpowiedzialną za prowadzenie monitoringu przyrodniczego w projekcie LIFE. Na terenie ww. parku narodowego prowadzona jest druga część projektu LIFE NAT/PT/950. Wśród działań w terenie, poza dostosowaniem środowiska dla optymalnego rozwoju cisa, prowadzi się również usuwanie gatunków podatnych na pożary, ograniczając w ten sposób jeden z najważniejszych czynników ryzyka dla tego gatunku i przyczyniając się do odbudowy jego populacji. Kolejne spotkanie w ramach wizyty zagranicznej miało miejsce w Barreiro koło Lizbony. Miało ono na celu zapoznanie się z projektem LIFE13 BIO/PT/000386 “Biodiscoveries” - Invasive species control through public participation” („Kontrola gatunków inwazyjnych poprzez udział społeczeństwa”). Projekt realizowany jest przez instytucję publiczną - Urząd Miasta Barreiro. Celem projektu jest ochrona lasów w rezerwacie Machada, w tym występujących tam rodzimych gatunków zagrożonych roślin m.in. Euphorbia uliginosa. Najważniejszym działaniem jest opracowanie alternatywy dla tradycyjnych modeli walki z inwazyjnymi gatunkami obcymi roślin, polegającej na połączeniu sektora publicznego oraz silnego wsparcia wolontariatu. Pracownicy Wigierskiego Parku Narodowego spotkali się z przedstawicielem władz gminy oraz z dwojgiem pracowników zaangażowanym w projekt (Andreia Pereira i Nuno Cabrita). Uczestnicy wizyty studyjnej zwiedzili Centrum Edukacji Środowiskowej zarządzane przez gminę, a w czasie wyjazdu terenowego zapoznali się ze środowiskiem lasu Machada położonego w Dolinie Tagu, obejrzeli gatunki rodzime, a także inwazyjne gatunki obce i zapoznali się  z metodami ich usuwania, realizowanymi w ramach projektu LIFE. Dodatkowo wymieniono doświadczenia w zakresie profesjonalnej fotografii przyrodniczej, w której specjalizuje się pracownik projektu, Nuno Cabrita. Ostatniego dnia pobytu w Portugalii, w Lizbonie miało miejsce spotkanie uczestników wizyty studyjnej z Ines Roque z Uniwersytetu w Evorze, realizującej badania nad sowami płomykówkami na obszarze w okolicach Lizbony, m.in. prowadzącej telemetrię tego gatunku.