Uwaga!

Strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 „Ostoja Wigierska” - LIFE11 NAT/PL/431

Warsztaty poświęcone inwazyjnym, obcym gatunkom roślin.

23 maja - zorganizowano warsztaty poświęcone inwazyjnym, obcym gatunkom roślin. W warsztatach wzięło udział 35 osób, byli to głównie rolnicy z terenu parku i otuliny oraz mieszkańcy prowadzący działalność pozarolniczą, jednak posiadający gospodarstwa i domostwa na terenie parku. W szczególności przedstawione zostały praktyczne sposoby pozbycia się intruzów i zastąpienia ich rodzimymi, nie mniej urodziwymi roślinami ozdobnymi. Uczestnicy otrzymali obszerne materiały informacyjne (wykaz gatunków obcych z propozycją zastąpienia gatunkami rodzimymi, ulotka informacyjna o projekcie, ulotka informacyjna o tradycyjnych ogrodach wiejskich, broszura o gatunkach inwazyjnych na terenie Ostoi Wigierskiej) oraz nasiona i sadzonki rodzimych ozdobnych gatunków roślin. W czasie warsztatów prowadzący prezentowali żywe okazy wybranych obcych inwazyjnych gatunków roślin.