Uwaga!

Strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 „Ostoja Wigierska” - LIFE11 NAT/PL/431

Warszataty dla nauczycieli

2014-05-31 - odbyły się warsztaty dla nauczycieli przyrody, biologii, chemii i geografii, wszystkich poziomów kształcenia (Zadanie E.8. Organizacja warsztatów). Tematem wiodącym była forma ochrony przyrody, jaką jest sieć Natura 2000. Warsztaty składały się z części kameralnej oraz terenowej. Uczestnicy warsztatów (łącznie 30 osób) otrzymali liczne materiały, w tym przewodniki do rozpoznawania gatunków roślin i zwierząt, plakaty z gatunkami roślin inwazyjnych oraz mapę obszarów Natura 2000 w Polsce. Program warsztatów obejmował m.in.:

  • prezentację nowości w ofercie edukacyjno-turystycznej Wigierskiego Parku Narodowego,
  • prezentację projektu: Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 "Ostoja Wigierska" LIFE11 NAT/PL/000431 oraz prezentację poświęconą zagrożeniom różnorodności biologicznej przez gatunki obcego pochodzenia,
  • prezentację "Natura 2000" - nowa forma ochrony przyrody - idea, stan obecny, perspektywy,
  • prezentację pakietu edukacyjnego „Natura 2000" wydanego przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych.
  • część terenową, podczas której uczestnicy warsztatów doskonalili umiejętność rozpoznawania roślin obcego pochodzenia na trasie ścieżki edukacyjnej „Jeziora” oraz ścieżki spacerowej „Dąbek”.