Uwaga!

Strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 „Ostoja Wigierska” - LIFE11 NAT/PL/431

Ostatnie warsztaty dla nauczycieli realizowane w ramach projektu LIFE.

2017-10-28 - odbyły się ostatnie warsztaty realizowane w ramach projektu LIFE. Warsztaty skierowane były do nauczycieli, a ich tematem było „Wykorzystanie technik graficznego myślenia i notowania w edukacji przedmiotów przyrodniczych". W warsztatach wzięła udział 27 osób zajmujących się edukacją przyrodniczą, w tym grupa nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i pokrewnych. Warsztaty składały się z części stacjonarnej, podczas której uczestnicy poznawali ideę myślenia wizualnego oraz sposoby zapisywania i porządkowania informacji w formie graficznej oraz z części terenowej, na ścieżce edukacyjnej "Las" oraz na wystawach – przyrodniczej i etnograficznej. Warsztaty rozpoczęły się od praktycznych ćwiczeń związanych z budowaniem „banku własnych narzędzi” graficznych, rozpoznania i wzmocnienia własnych umiejętności manualnych związanych z rysowaniem. Uczestnicy tworzyli własne notatki graficzne, oparte na zagadnieniach związanych z przyrodą. Podczas części terenowej uczestnicy warsztatów w wyznaczonych punktach przygotowywali własne elementy kart pracy, opartych na notowaniu graficznym oraz rozwiązywali zadania przygotowane wcześniej przez prowadzących. Celem cześć terenowej było zaprezentowanie sposobów planowania wycieczek edukacyjnych, z wykorzystaniem technik graficznego notowania informacji.