Uwaga!

Strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 „Ostoja Wigierska” - LIFE11 NAT/PL/431

Zajęcia z cyklu Letnia Akademia Przyrody

2017-07-25-28 - odbyły się zajęcia z cyklu Letnia Akademia Przyrody. W zajęciach wzięło udział 32 dzieci wraz z opiekunami. Zajęcia odbywały się w Ośrodku Edukacji Środowiskowej na Słupiu. Pierwszego dnia uczestnicy zajęć poznawali zagadnienia związane ze światem komórek roślinnych i zwierzęcych - sami pobierali w terenie materiał, z którego przygotowywane były preparaty mikroskopowe. Następnie obserwowali komórki pod mikroskopem, a na koniec wykonali modele komórek roślinnych i zwierzęcych z modeliny. Drugiego dnia zajęcia dotyczyły rozpoznawania drzew i krzewów, a zwłaszcza gatunków obcego pochodzenia, które mogą szkodzić rodzimej przyrodzie. Ponadto, zajęcia dotyczyły dzikich zwierząt i bezpiecznego poruszania się w lesie i nad wodą. Trzeciego dnia uczestnicy zajęć wyruszyli do lasu w celu dokonania obserwacji przyrodniczych. Zajęciom tym towarzyszyło czytanie fragmentów książki „Sekretne życie drzew”. Zajęcia terenowe zakończyły się grą terenową - w poszukiwaniu skarbów przyrody. Ostatnie zajęcia z cyklu Letniej Akademii Przyrody odbyły się w godzinach nocnych i rozpoczęły się wykładem na temat osobliwości świata owadów, ze szczególnym uwzględnieniem motyli nocnych. Następnie obyły się nocne łowy motyli (ciem), wabionych specjalnym światłem, połączone nauką rozpoznawania podstawowych gatunków tych owadów.