Uwaga!

Strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 „Ostoja Wigierska” - LIFE11 NAT/PL/431

Wizyta monitorująca

2014-07-10-11 - odbyła się wizyta monitorująca Komisji Europejskiej, reprezentowanej przez Maję Mikosińską - oficera technicznego oraz Annę McClintock - oficera finansowego. W spotkaniu uczestniczył również przedstawiciel Zewnętrznego Zespołu Monitorującego - Stanisław Tworek. Ze strony beneficjenta (Wigierskiego Parku Narodowego) udział wzięli: Jacek Karol Łoziński – dyrektor WPN, Lech Krzysztofiak – koordynator projektu, Tomasz Janecki – kierownik techniczny projektu, Beata Koncewicz – kierownik finansowy projektu oraz Dorota Zaborowska – referent techniczny ds. wykupu gruntów. Dodatkowo w spotkaniu uczestniczyły dwie osoby: Anna Rynkiewicz – asystentka kierownika technicznego projektu oraz Agnieszka Jankowska – asystentka kierownika finansowego projektu, reprezentujące firmę Tomas Consulting, która zapewnia główne zarządzanie projektem. Podczas dwudniowej wizyty omówiony został postęp techniczny poszczególnych zadań projektu, zagadnienia finansowe i administracyjne oraz sprawdzona została dokumentacja projektu. W trakcie wizyty terenowej skontrolowano wykonanie działań inwestycyjnych, w tym systemów przepustów dla płazów oraz zapoznano się z rezultatami innych działań ochronnych, np. odkrzaczania i wykaszania podmokłych łąk. Na podstawie pisma z dnia 29 sierpnia br. (ENV.E3 MM/AMC/sp ARES (2014) 2835122), przesłanego przez Komisję Europejską do Wigierskiego Parku Narodowego, można wnioskować, że wizyta monitorująca była bardzo owocna. Po skontrolowaniu wszystkich zakończonych i obecnie realizowanych działań Komisja stwierdziła, że projekt jest bardzo dobrze i sprawnie wdrażany, wiele zadań zostało już zakończonych i widoczne są pierwsze pozytywne tego efekty.