Uwaga!

Strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 „Ostoja Wigierska” - LIFE11 NAT/PL/431

Wizyta studyjna w Estonii

2017-04-24-27 - odbyła się wizyta studyjna w Estonii. Wizyta rozpoczęła się w miejscowości Liiva na wyspie Muhu, gdzie uczestnicy wyjazdu zapoznali się z funkcjonowaniem organizacji The Environmental Board, realizującej projekty LIFE oraz z założeniami projektu LIFE to alvars. Wizyta na Saaremie była okazją do zwiedzenia ścieżki edukacyjnej, prowadzącej przez Rezerwat Viidumae, oraz poznania efektów działań mających na celu zachowanie i przywrócenie stanu naturalnego siedliskom występującym przy źródliskach (działania te polegały na udrażnianiu rowów i wycince drzew). Można było również obejrzeć miejsca, w których odtworzone zostały „alvary” - ekosystemy łąkowe występujące na skałach wapiennych, pokrytych cienką warstwą gleby. Projekt, w ramach którego wykonywane są te działania, jest realizowany na w Hiiumaa, Muhumaa, Saaremmaa, Parnumaa i Laanemaa, i polega na wycince sosen i jałowców oraz wypasie krów, owiec i koni na tych terenach. Podobne działania odtwarzania siedlisk są realizowane na łąkach nadmorskich w Parnu, w ramach projektu Urbancows, z tym, że na tych terenach wycinana jest trzcina, która pojawiła się tu po zaniechaniu wypasu bydła. Na koniec kilkudniowej wizyty jej uczestnicy mogli zapoznać się z rezultatami projektów Happyfish i Happyriver, które są realizowane na rzekach Emajogi i Laeva w Alam-Pedja Nature Reserve, w pobliżu miasta Tartu. Wizyta była doskonałą okazją do wymiany doświadczeń w realizacji projektów LIFE - dyskusje toczyły się wokół różnych działań czynnej ochrony, zagrożeń dla cennych gatunków i siedlisk oraz metod ich ochrony. Poruszane były tematy gatunków chronionych, takich jak: bóbr czy kormoran oraz gatunków inwazyjnych obcego pochodzenia. Wymiana doświadczeń oraz nawiązane znajomości zapewne zostaną wykorzystane w przyszłych projektach do programu LIFE.