Uwaga!

Strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 „Ostoja Wigierska” - LIFE11 NAT/PL/431

Sprawozdanie z Zimowej Akademii Przyrody (2012)

15 grudnia 2012 roku odbyła się pierwsza edycja spotkań z młodzieżą pn. „Zimowa Akademia Przyrody”. Odbywa się ona w ramach realizacji projektu Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 „Ostoja Wigierska” (LIFE11 NAT/PL/431).


Zajęcia odbyły się w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi (placówka wiejska, leżąca na terenie otuliny Wigierskiego Parku Narodowego, w bezpośrednim sąsiedztwie „Ostoi Wigierskiej”), a wzięło w nich udział w sumie 30 osób – uczniów klas I-VI SP oraz nauczycieli. Program zajęć przewidywał zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną. Zajęcia rozpoczęły się od prezentacji multimedialnej poświęconej Naturze 2000. Prezentacja, oprócz szczegółowej części teoretycznej (formy ochrony przyrody w Polsce i UE, obszary Natura 2000 w naszym regionie, omówienie ekologii wybranych gatunków tzw. naturowych, etc.) zawierała rozmaite formy aktywizujące uczestników – zadania konkursowe, zagadki, opowiadania w formie słuchowiska poświęcone wybranym gatunkom (opowieść o bocianie czarnym zwanym Julkiem, włochatce Czartusiu, wilku Drabku). Uczniowie uczestniczący w grach i konkursach zostali nagrodzeni. W dalszej części zajęć młodsze dzieci otrzymały kolorowankę z logo Natura 2000, a starsze zadania w formie rebusów, krzyżówek i labiryntów. Wszyscy uczniowie otrzymali publikację Mulico z serii Młody Obserwator Przyrody – Program Natura 2000. Podczas zajęć prezentowane były wybrane fragmenty książki, którą wszyscy uczestnicy otrzymali oraz rozwiązywane były wspólnie różne zdania. Każdy uczestnik otrzymał zadanie przestudiowania książki wspólnie z rodzicami lub starszym rodzeństwem. Ze względu na pogodę (dość silny mróz i wiatr) zrezygnowano z wyjścia w teren i uczestnicy zajęć musieli poznawać zimowe zwyczaje wybranych gatunków zwierząt, w szczególności ssaków i ptaków, jedynie z prelekcji i prezentacji multimedialnej. Sporą część prezentacji poświęcono omówieniu zasad rozsądnej opieki nad zwierzętami dziko żyjącymi w okresie mroźnej i śnieżnej zimy – głównie dokarmianiu ptaków. W części praktycznej zajęć uczestnicy wykonali przestrzenne postaci różnych gatunków ssaków i ptaków, które stały się częścią świątecznych dekoracji.