Uwaga!

Strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 „Ostoja Wigierska” - LIFE11 NAT/PL/431

Warsztaty szkoleniowe dla przewodników turystycznych

2017-05-19 - we współpracy z Wiejsiejskim Parkiem Regionalnym na Litwie odbyły się warsztaty szkoleniowe dla przewodników turystycznych. W warsztatach uczestniczyło 30 osób: przewodnicy turystyczni, nauczyciele, pracownicy informacji turystycznej, przedstawiciele branży turystycznej, właściciele hoteli i kwater agroturystycznych oraz pracownicy Wigierskiego Parku Narodowego. Zajęcia rozpoczęto w siedzibie Dyrekcji WPN w Krzywem, skąd uczestnicy zostali przewiezieni na teren Wiejsiejskiego Parku Regionalnego. Tam zwiedzili siedzibę Parku, wystawę przyrodniczą i Centrum Informacji Turystycznej w Wiejsiejach oraz ścieżką edukacyjną przez torfowiska nad brzegiem jeziora Ančia, gdzie prowadzone są zabiegi ochronne mające na celu odtworzenie siedlisk cennych gatunków roślin, takich jak: trzęślica modra Molinia caerulea, kukułka krwista Dactylorhiza incarnata i kukułka szerokolistna Dactylorhiza majalis. Podczas warsztatów zaprezentowano walory przyrodnicze i kulturowe Wiejsiejskiego Parku Regionalnego oraz przedstawiono informacje na temat prowadzonych działań ochronnych i zasad udostępniania parku dla edukacji i turystyki.