Uwaga!

Strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 „Ostoja Wigierska” - LIFE11 NAT/PL/431

Archiwum

Wizyta studyjna w Estonii


2017-04-24-27 - odbyła się wizyta studyjna w Estonii. Wizyta rozpoczęła się w miejscowości Liiva na wyspie Muhu, gdzie uczestnicy wyjazdu zapoznali się z funkcjonowaniem organizacji The Environmental Board, realizującej projekty LIFE oraz z założeniami projektu LIFE to alvars. Wizyta na Saaremie była okazją do zwiedzenia ścieżki edukacyjnej, prowadzącej przez Rezerwat Viidumae, oraz poznania efektów działań mających na celu zachowanie i przywrócenie stanu naturalnego siedliskom występującym przy źródliskach (działania te polegały na ud... więcej »

Warsztaty z cyklu Zimowa Akademia Przyrody


2017-01-24-27 - odbyły się zajęcia z cyklu Zimowa Akademia Przyrody. W zajęciach wzięło udział 38 dzieci wraz z opiekunami. Pierwszego dnia dzieci uczyły się rozpoznawać ptaki po upierzeniu i głosach, dowiedziały się też jak pomagać ptakom. Zajęcia odbywały się w pomieszczeniu, jak i w terenie, gdzie dzieci prowadziły obserwacje ornitologiczne. Drugiego dnia dzieci uczestniczyły w zajęciach dotyczących fraktali - był to wykład o matematyce, ale takiej, która jest spotykana na co dzień w przyrodzie oraz eksperymenty i doświadczenia związane z fraktala... więcej »

Warsztaty dla nauczycieli szkół podstawowych „Eksperymenty przyrodnicze w praktyce”


2016-10-22 - zorganizowano warsztaty dla nauczycieli szkół podstawowych (I-III oraz IV-VI), uczących przyrody i przedmiotów pokrewnych, pod hasłem: „Eksperymenty przyrodnicze w praktyce”. Podczas warsztatów, w których uczestniczyło 30 osób, omawiano głównie: narzędzia edukacyjne służące urozmaicaniu scenariuszy zajęć przyrodniczych i aktywizacji uczniów, metody fabularyzacji eksperymentów przyrodniczych, rozwinięcie umiejętności posługiwania się metodą badawczą, sposoby dostosowania przestrzeni edukacyj... więcej »
2 3 4