Uwaga!

Strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 „Ostoja Wigierska” - LIFE11 NAT/PL/431

Warsztaty dla nauczycieli - wykorzystanie technik graficznego myślenia i notowania w edukacji przedmiotów przyrodniczych.

Wigierski Park Narodowy zaprasza nauczycieli na warsztaty

WYKORZYSTANIE TECHNIK GRAFICZNEGO MYŚLENIA I NOTOWANIA W EDUKACJI PRZEDMIOTÓWPRZYRODNICZYCH

Trudności w nauce można zaobserwować na różnych przedmiotach szkolnych, w tym przedmiotach przyrodniczych. Wykorzystanie w prowadzonych zajęciach edukacyjnych technik myślenia i notowania graficznego, opartego na współczesnej wiedzy o funkcjonowaniu mózgu, znacząco wspomaga procesy zapisywania, porządkowania i zapamiętywania informacji. Przekazywanie wiedzy i jej zapamiętywanie z wykorzystaniem technik graficznego myślenia jest istotne zwłaszcza w obecnych młodych pokoleniach „szumu informacyjnego” – wiedzy dostępnej lecz rozproszonej, ale także w przypadkach edukowanych uczniów z dysharmoniami rozwojowymi. W związku z powyższym zapraszamy Nauczycieli współpracujących z Wigierskim Parkiem Narodowym na warsztaty - wykorzystanie technik graficznego myślenia i notowania w edukacji przedmiotów przyrodniczych.

Warsztaty są ostatnim spotkaniem w ramach projektu: „Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 Ostoja Wigierska LIFE11 NAT/PL/000431”.

 

Uczestnik warsztatów:

- pozna podstawowe pojęcia z zakresu myślenia wizualnego,

- pozna i wypróbuje narzędzia wykorzystywane w notowaniu graficznym,

- wykorzysta podstawowe techniki sketchnotingu,

- utworzy własne notatki graficzne i będzie umiał nauczyć podstawowego notowania graficznego uczniów,

- pozna inne techniki wykorzystania wizualizacji w edukacji,

- będzie miał możliwość przetestowania gry terenowej na zasobach siedziby Wigierskiego Parku Narodowego i jej otoczenia,

- będzie umiał zaplanować wycieczkę edukacyjną z wykorzystaniem technik graficznego notowania informacji.

 

Prowadzący warsztaty: dr Danuta Kitowska (pedagog, trener myślenia wizualnego, nauczyciel akademicki, nauczyciel konsultant, sketchnoter, graphic recorder, bloger: nauczona.pl) oraz dr Paweł M. Owsianny (specjalista ochrony środowiska, biolog, geograf, nauczyciel akademicki, edukator przyrodniczy i trener myślenia wizualnego, badacz wigierskiej przyrody).

 

Program:

godz. 9.00 - 12.00 - Podstawy sketchnotingu, ze szczególnym uwzględnieniem pracy z treściami dotyczącymi Wigierskiego Parku Narodowego

godz. 12.0 - 13.00 – mini-gra terenowa (2 wystawy + ścieżka dydaktyczna) w oparciu o karty pracy

godz. 13.30 – 13.45 – planowanie wycieczki terenowej z notatkami graficznymi /wizualizacja

godz. 13.45 - 14.15 – obiad

godz. 14.15 - 15.45 – tworzenie notatki graficznej zbierającej informacje dotyczące zasobów edukacyjnych siedziby Wigierskiego Parku Narodowego i jej otoczenia

godz. 15.45 – 16.00 - Podsumowanie

 

Informacje organizacyjne:

Termin: 28 października 2017 r. (sobota)

Miejsce: siedziba Wigierskiego Parku Narodowego, Krzywe 82, 16-402 Suwałki

Warsztaty są bezpłatne. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o udziale oraz materiały warsztatowe. Organizatorzy zapewniają kawę, herbatę i obiad. Prosimy o ubiór terenowy.

Zgłoszenia do dnia 24 października 2017 r. do godziny 15.00.

- telefoniczne pod numerem telefonu 87 5632 545

- lub pocztą e-mail na adres: joanna.adamczewska@wigry.org.pl

Uprzejmie prosimy o podanie danych: imię, nazwisko, telefon kontaktowy, nazwa szkoły.

Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku zgłoszeń w formie e-mail prosimy oczekiwać na potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Zgłoszenie do udziału w warsztatach jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych do celów organizacyjnych.